Tekstvak:

Team coaching

 

Om effectief in een team te kunnen werken, de doelen te kunnen verwezenlijken, is goede communicatie binnen een team een basisvoorwaarde. Goede communicatie komt niet vanzelf tot stand. Vele factoren zijn daarop van invloed.

 

De training geeft de deelnemers inzicht in het in teamverband omgaan met elkaar en stimuleert de samenwerking. Uitgangspunt is dat vertrouwen in het team en de teamgenoten gebaseerd is op begrip voor de ander. Respect voor de ander is de basis. Acceptatie, waardering en ontplooiing zijn hierbij sleutelwoorden.

 

De training teamcoaching kan op diverse manieren uitgevoerd worden. Zowel bij u in het bedrijf als op  een andere locatie. In overleg met de opdrachtgever wordt gekozen voor de meest optimale invulling.

 

 

file:///C:/Users/Paul/Documents/Website%20Van%20Bilsen%20Training%20nieuwe%20stijl/images/mytheme.jpg

 Van Bilsen Training 

 Trainen en coachen met resultaat

Tekstvak: